Samtykke

Jeg samtykker hermed at Techtronic Industries ELC GmbH, Max-Eyth-Strasse 10, 71364 Winnenden, Tyskland (TTI Deutschland) følgende av mine data samler, lagrer bearbeider og benytter og gir videre til Techtronic Industries (UK) Ltd., Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow, Bucks, SL7 1HZ, UK (TTI UK): Data fra min One-Key konto-registrering (f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer), informasjoner over One-Key verktøy, som er forbundet med min One-Key konto (f.eks. serienummer til verktøyet, bruks data til verktøyet, oppholdsted til verktøyet) og andre informasjoner om min bruk av One-Key App (f.eks. data tastet inn i inventar administrasjons- systemet, oppholdssted til apparatet mitt).

TTI Deutschland og TTI UK for lov  å evaluere mine data og benytte dem for  produktregistrering, support, marketsundersøkelser, produktutvikling og marketsføring.

Jeg samtykker også at TTI Deutschland og TTI UK for få, lagre, bearbeide og benytte min e-postadresse og adresse for å sende meg generell informasjon og/eller reklamemateriell vedrørende produkt og tjenester til merket MILWAUKEE som elektroverktøy, håndverktøy test- og måleapparat og tilbehør

Herved erklærer jeg også at  TTI Tyskland har min tillatelse til å bruke Cloud lagring servicen til Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA til å lagre mine data.

Jeg samtykker fortsatt at TTI Deutschland  Tool Google Analytics benytter for å samle informasjoner om min bruk av Appen (f.eks. hvilke funksjoner jeg benytter og) om mitt apparat (f.eks. driftssystem), også min IP-adresse (bruks data) for å vurdere og forbedre Appen. Bruks data blir bare brukt på aggregert basis og ikke med navnet mitt, e-postadressen min eller forbundet med min One-Key konto. Google Analytics stilles til rådighet til TTI Deutschland av Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Jeg vet og jeg godtar at USA ikke har samme data vern nivået som i EU.

Jeg vet og jeg godtar at USA ikke har samme data vern nivået som i EU.

Henvisning: Du kan trekke tilbake din samtykke til en hver tid for gyldighet i fremtiden. Til det ta kontakt med[Contact]. Ordlyden til samtykke er å finne under: [Link].

Ytterligere bruk. Med ditt samtykke vil vi bruke dine data som beskrevet i samtykke i tillegg til det som er beskrevet i datavern henvisningene.